Keresés a weboldalon

Művelődési Ház

Tájház

Egyéb szolgáltatás

 

Előjegyzés

 

A mások által kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési idejét nem lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett dokumentumot – a visszahozást követően – csak az előjegyzést felvetető könyvtárhasználó (előjegyző) kölcsönözheti ki. A könyvtár az előjegyzett dokumentumot az értesítést követően 10 napig tartja, majd más olvasó rendelkezésére bocsátja. Az előjegyzés díjköteles, mely az előjegyzett dokumentum kikölcsönzésekor esedékes.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

 

A Könyvtár saját állományában nem szereplő dokumentumot könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatja.

A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója. A könyvtárközi kölcsönzés bizonyos esetekben térítésköteles. Ha a küldő könyvtár a küldeményért postaköltséget számít fel, ez az olvasót terheli. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de másolat ezekről is kérhető. A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.

 

Külföldről való kérés esetén a 4500 Ft szolgáltatási díjat előre kell fizetni, a postaköltség utólag fizetendő. Amennyiben nem sikerül a könyvet külföldről meghozatni, úgy három hónap után a pénzt visszaszolgáltatjuk.

 

Tájékoztatás

 

A tájékoztatás alábbi szintjei vehetők igénybe:

 

·         tájékoztatás a Könyvtár, a katalógusok, a számítógépes adatbázisok használatáról

·         tájékoztatás a Könyvtár állományáról

·         tájékoztatás az irodalomkutatás alapvető módszereiről és segédleteiről

 

Egyéb szolgáltatások

 

·         oktatás, tanfolyamok (könyvtárhasználat, számítógép, internet, adatbázis használat)

·         másolat készítése (térítéses, az állományvédelmi és szerzői jogi szempontok figyelembevételével)

·         a Könyvtár tulajdonában levő, olvasók számára fenntartott számítógépek használata

·         internet-elérés (weboldalak látogatása, elektronikus levelezés, letöltés adathordozóra, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, szkennelés, nyomtatás)

·         a Könyvtár által előfizetett adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata

·         pendrive-, CD- és DVD-írás

 

A szolgáltatások egy részéért fizetni kell. Az aktuális díjszabásról a könyvtárhasználó a Könyvtárban tájékozódhat.

 

A számítógépek használatának szabályai

 

·         Az internet-elérést a könyvtárba beiratkozott illetve regisztrált használók, a könyvtár nyitva tartási idejében vehetik igénybe.

·         A használati igényt a könyvtárosnak kell jelezni.

·         Tíz éven aluliak csak felnőtt felügyelete mellett, illetve tanítási idő alatt 16 éven aluliak kizárólag délután (13 órától) használhatják a számítógépeket.

·         A gépet egyidejűleg csak egy személy használhatja. Ez alól kivételt indokolt esetben a könyvtáros engedélyezhet.

·         Közízlést sértő internetes oldalak látogatása tilos!

·         A számítógép-használat nem sérthet hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti/károsíthatja a könyvtár számítógépes rendszerét.

·         A használó nem jogosult különböző szoftverek, alkalmazások telepítésére.

·         Nyomtatási igényt előre kell jelezni a könyvtárosnak.

·         A számítógép-használat befejeztével nem szükséges a gépek kikapcsolása, de az addig használt alkalmazásokat be kell zárni!

·         Tilos a számítógép beállításait megváltoztatni.

·         A működési hibákat a használó köteles jelezni a könyvtárosnak.

·         Elektronikus levelezésre kizárólag a számítógép beállításainak módosítása nélkül igénybe vehető levelezőprogramok használhatók.

·         Az internet használati szabályainak elfogadását a könyvtárhasználók beiratkozáskor, a látogatók regisztrációkor a belépési nyilatkozat aláírásával vállalják.

·         A fenti használati szabályokat megszegők az internet szolgáltatásait a továbbiakban meghatározott ideig nem vehetik igénybe.